• line
OUR STORY

CHAPTER 5 : THE FUTURE

เกษรคอมมิวนิตี้ : ความเป็นหนึ่งเดียวอันแข็งแกร่งเพื่ออนาคต

นอกจากการค้าและความบันเทิงแล้ว เกษรยังมีความสนใจในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้กลายเป็นสถานที่ที่พิเศษในใจกลางเมือง

slider
slider
< / >

เกษรวิลเลจ

ความวุ่นวายของผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ทำให้พวกเขาไม่มีการเชื่อมโยงกับคอมมิวนิตี้ ซึ่งเกษรคอมมิวนิตี้ได้ตอบสนองต่อปัญหานี้ ด้วยการสร้างไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เชื่อมโยงกับคอมมิวนิตี้อีกครั้ง เพราะแต่เดิมนั้น พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์เป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนทุกคนไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ใด

ที่เกษรและแยกราชประสงค์นี้ ชุมชนคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง เรามีความภาคภูมิใจในการที่จะให้ผู้มาเยือนทุกคนมีความสุขกับพื้นที่ของชุมชนที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยปราศจากอุปสรรคเรื่องเวลา มากกว่าการมาเพื่อซื้อของ รับประทานอาหาร สรรหาความบันเทิงภายในเวลาเพียงสองสามชั่วโมง

ที่เกษรวิลเลจ ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีชีวิต แนวคิดที่นอกกรอบนี้จะทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างไม่ถูกจำกัด ดังเช่นศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถตีความได้ตามที่ตนเข้าใจ แนวคิดหมู่บ้านในเมืองนี้เปิดรับความหลากหลายและการค้นพบอยู่เสมอ เพราะเราคือคอมมิวนิตี้ เราคือเกษร

เกษรทาวเวอร์

ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์บนตึกสูงของกรุงเทพมหานครบนอาคารเกษรทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการขยับขยายของแนวคิดที่เน้นไลฟ์สไตล์และคอมมิวนิตี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษรให้ความสำคัญ

ที่เกษรทาวเวอร์ ได้มีการปรับพื้นที่การทำงานขึ้นใหม่ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง ฟื้นฟูมิตรภาพ และเติมพลังให้กับชีวิต แผนผังแต่ละชั้นที่เหมาะสม การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ทุกนาทีที่เกษรทาวเวอร์นั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย การผสมผสานการทำงานและการผ่อนคลายให้เป็นศิลปะ ในขณะที่วัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ถูกรวมเข้ากับโครงสร้างของพื้นที่ ออฟฟิศที่เกษรทาวเวอร์เป็นออฟฟิศที่มีความพิเศษในการให้ความรู้สึกเป็นที่พักผ่อนที่เน้นคอมมิวนิตี้ และเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความสมดุลในชีวิตขั้นสุด

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

supported by an eclectic placemaking and events program to create an engaging and entertaining gathering space for the fashion forward community.