• line
OUR STORY

CHAPTER 2 : THE PLACES

ผู้บุกเบิกของกรุงเทพฯ

เกษรได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในนวัตกรรมค้าปลีก ความบันเทิง การต้อนรับ และการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นรายแรก ๆ ของเมืองไทย

ศูนย์การค้าเกษร

ศูนย์การค้าเกษรเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียมแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่และภูมิทัศน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยด้านหน้าของตึกที่เป็นเอกลักษณ์ และการตกแต่งภายในทั้ง 5 ชั้นที่ให้ความรู้สึกที่สบาย สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความแตกต่างให้กับเกษรในการเอาใจใส่ในศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เพื่อดึงดูดผู้มาเยือนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

ศูนย์การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในย่านราชประสงค์ เป็นศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายและมีความพิเศษ ที่ผู้มาเยือนจะได้พบกับแฟชั่นต่าง ๆ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับอัญมณี งานฝีมือ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ในปีพุทธศักราช 2529 ได้มีการเปิดตัวร้าน McDonald’s สาขาแรกของเมืองไทยที่ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า รวมทั้ง Gucci ศูนย์การค้าโซโก้ และ KFC ในปัจจุบัน อัมรินทร์ พลาซ่ายังคงเป็นศูนย์การค้าที่จำหน่ายแบรนด์หรูชั้นนำมากมาย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวราชประสงค์ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

slider
slider
< / >

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

supported by an eclectic placemaking and events program to create an engaging and entertaining gathering space for the fashion forward community.